19 september 2019

De AGF-sector wordt gedomineerd door mannen. Met name op de commerciële afdeling zijn vrouwen sterk in de minderheid. Reden genoeg om AGF-vrouwen eens te vragen hoe zij zich staande houden in deze mannenwereld. Deze maand Maaike González. Zij merkt dat de traditionele samenstelling in de branche aan het veranderen is.  

Maaike groeide op in de AGF. Haar vader, Miguel González, was oprichter en eigenaar van Hispafruit. “Ik heb er wel eens over nagedacht om in de zaak te stappen, maar mijn moeder zag dit niet zitten vanwege de grote verantwoordelijkheid”, merkt ze op. In de zomer van 2012 verhuisde Maaike naar Spanje en bezocht tijdens haar zoektocht naar een baan ook een aantal AGF-bedrijven. “Bij het  bedrijf Cultivar ben ik de uitdaging aangegaan om met hen een nieuw exportproject te starten. Hierdoor kwam ik in contact met veel andere import- en exporteurs, waaronder Nederlandse bedrijven. Men vond het wel interessant dat de dochter van Miguel González, die datzelfde jaar officieel Hispafruit had verkocht, actief was geworden in de AGF wereld. Bedrijven zagen perspectief in mij als ‘de dochter van’ en het feit dat ik vanuit Spanje opereerde. Uiteindelijk heb ik gekozen om voor Roveg Fruit kantoor te houden in Spanje.” 

Vier jaar geleden kwam Maaike weer terug naar Nederland. Haar vader stelde voor om samen iets nieuws op te zetten en in november werd MG Fruit opgericht. “Het eerste jaar fungeerden we vooral als broker maar dat jasje paste ons niet echt. Samen met Jacob Aktalan, die ons op het gebied van verkoop kwam versterken, hebben we besloten wederom zelf de import, opslag en verkoop te gaan doen. We vinden het prettig om de totale controle te hebben en zowel leveranciers als klanten op de juiste manier van dienst te kunnen zijn.” Het bedrijf bestaat alweer vier jaar en groeit naar eigen zeggen ieder jaar.  Maaike houdt zich vooral bezig met de pr, communicatie, HR en financiën.

Traditionele denken en doen verandert

Dat AGF is volgens haar, net zoals veel andere branches, een traditionele mannenwereld. “Branches waarin veel en hard werken centraal staan, zoals werken op het land of commerciële functies, worden van oudsher gezien als echte mannenberoepen. De vrouwen hielden het huishouden draaiende, dat was maatschappelijk geaccepteerd. Tegenwoordig is deze traditionele manier van denken en doen niet meer geaccepteerd. Je ziet dat de samenstelling binnen de AGF-branche geleidelijk verandert. Er zijn steeds meer vrouwen actief. Over het algemeen denk ik dat zij meer de administratieve en organisatorische functies bekleden, maar ook op de commerciële afdelingen neemt het aantal vrouwen toe. “Voor mijn masterscriptie over vrouwen in de politiek in Mexico heb ik mij ooit bezig gehouden met het vraagstuk emancipatie en ik weet nog altijd niet goed wat ik ermee aan moet. Enerzijds ben ik blij dat er hard gestreden is voor de rechten van vrouwen of andere minderheidsgroeperingen. Anderzijds vind ik de discussie soms wat doorslaan. Mannen en vrouwen zijn gelijk, absoluut, maar we zijn wel anders. Over het algemeen hebben mannen meer affiniteit met commercie en vrouwen met organisatie. Dat maakt de één niet beter dan de ander. Het maakt de één complementair aan de ander. Samen vorm je het team. De kracht van het team is de kracht van je bedrijf.”

Op het kantoor van MG Fruit heerst overigens een behoorlijk traditionele sfeer. “Dat is nooit een vraagstuk geweest, dat is zo ontstaan. Als de vrouwen koffie en thee gaan halen, nemen ze dit ook mee voor de mannen. Bij de mannen is dit niet vanzelfsprekend en dat hoeft ook niet. Meestal komen ze dan toch met het verkeerde terug. Ik als persoon, maar misschien is dat die vrouwelijke verzorgende kant, vind het fijn iets voor een ander te kunnen doen en ik hoef daar niets voor terug te krijgen. Kortom: ieder heeft zijn eigen kracht en van een ieder kun je iets leren.” Aan andere vrouwen in de AGF zou ze mee willen geven: geloof in jezelf. “Het is niet belangrijk wat anderen van je denken. We zijn tenslotte allemaal een beetje gek. Zorg dat je kennis hebt van zaken, dat je weet wat je doet en geloof erin dat het dan goed is. Geslacht, afkomst, religie, dik, dun, lang, kort: alles is goed zolang je maar gelooft in jezelf.” 

Wat haar vooral aanspreekt in de AGF is het werken met versproducten en het internationale karakter. Maaike vertelt zelf een redelijk fanatieke sporter te zijn en graag gezond te eten. “Dit is mij van huis uit meegegeven en daar ben ik dankbaar voor. Op het gebied van bewegen loopt Nederland voor op andere Europese landen, maar op het gebied van gezondheid niet en dat is zorgwekkend. Ik vind het verbazingwekkend dat het voor sommige mensen zoveel moeite kost om dagelijks aan hun 2 stuks fruit en 2 ons groenten te komen. Dat zie je zelfs bij ons in de kantine, nota bene een bedrijf in groenten en fruit. Ik wil graag de mensen bewuster maken van gezond eten. Gelukkig dragen wij als MG Fruit een steentje bij door het gezonde product op de markt te brengen.”

Toevoeging:

Van het moment dat ik de AGF wereld ben ingestapt zijn, zeker in Spanje en Latijns Amerika, zijn vele deuren voor me opengegaan als zijnde ‘dochter van’. Ik wist al wel dat mijn vader erg gewaardeerd werd in de branche, maar het blijft iedere keer weer bijzonder om te horen. Het vervult me nog altijd met trots.